/

Tots els canals de TDT, públics i privats, ja siguin d’àmbit estatal, nacional o local, hauran d’emetre únicament en alta definició (HD)

D’acord amb el Reial Decret 391/2019, de 21 de juny, pel qual s’aprova el Pla Tècnic Nacional de la Televisió Digital Terrestre i es regulen determinats aspectes per a la liberalització del segon dividend digital i el Reial Decret 16/2023, de 17 de gener, que modifica l’anterior, a partir del proper 14 de febrer de 2024, tots els canals de TDT, públics i privats, ja siguin d’àmbit estatal, nacional o local, hauran d’emetre únicament en alta definició (HD) i en conseqüència de la norma aprovada:

– Els aparells receptors que només reben emissions en SD (definició estàndar) deixaran de rebre la TDT. En aquest sentit, s’estima que una part molt significativa del parc existent (98 %) de receptors ja té capacitat per rebre HD i que, per tant, en la majoria dels casos, l’impacte no hauria d’anar més enllà d’una reordenació de canals a les guies dels televisors.

– Sense perjudici de l’anterior, és imprescindible tenir present,  la necessitat de renovar els receptors TDT-SAT que només funcionen en SD. Des de la seva aparició, segons dades de la Generalitat, a Catalunya s’han activat més de 5.000 receptors TDT-SAT, dels quals es calcula que entre un 40 – 50 % poden estar limitats a SD i, per tant, caldrà canviar-los, instal·lar-los i activar-los, si es desitja continuar gaudint de la seva utilització.

L'equip de Grup Tas