/

Reforma de la Llei General Tributària

El 22 de setembre es va publicar en el BOE la reforma la Llei General Tributària, Llei 34/2015, que entrarà en vigor el proper 12 d’octubre.

Aspectes més importants a destacar:

  • Publicació de llistats de deutors amb Hisenda
  • Prescripció
  • Nous terminis màxims per al procediment d’inspecció
  • Llibres registre i factures (nou sistema de gestió de l’IVA)

Veure la Llei 34/2015