/

Les noves regles del lloguer

Canvis en la legislació sobre habitatge. El nou decret, que sacsejarà la relació entre arrendataris i arrendats, va entrar ahir en vigor i sembla que aquesta vegada no tindrà problemes per ser convalidat al Congrés, ja que Podem ha promès donar-li suport a la comissió permanent de la cambra. La formació morada va tombar l’anterior intent del Govern en exigir que es limitessin els preus dels lloguers.

La segona va la vençuda per al mercat del lloguer. El nou decret, que sacsejarà la relació entre arrendataris i arrendats, va entrar ahir en vigor i sembla que aquesta vegada no tindrà problemes per ser convalidat al Congrés, ja que Podem ha promès donar-li el seu suport a la comissió permanent de la cambra. La formació morada va tombar l’anterior intent del Govern socialista d’intervenir en aquest mercat en exigir que s’incloguessin mesures per limitar el preu dels lloguers, que s’ha disparat en algunes ciutats espanyoles. Finalment, l’Executiu no ha posat murs a les rendes. El propietari té total llibertat per fixar el preu al seu gust. Sí que estarà limitada, en canvi, la pujada de les rendes mensuals durant el contracte, que no podran créixer per sobre de l’IPC. En general, els inquilins tindran més poder.

Tot i que encara falta el tràmit d’aprovació al Congrés, les mesures que estan incloses dins el decret estan vigents des d’ahir mateix. Entre elles hi ha també que la durada dels contractes serà de com a mínim de cinc anys, mentre que les bonificacions fiscals queden en mans de les comunitats autònomes i dels ajuntaments.

La Federació d’Associacions Immobiliàries (FAI) considera que la norma, lluny de limitar la pujada dels lloguers, provocarà la seva pujada. De fet, estimen que de mitjana es produirà un encariment del 5%, que podria ser més elevat a les grans ciutats espanyoles. «La suposada protecció del llogater, eliminant garanties suposadament abusives, pot acabar per expulsar del mercat del lloguer als col·lectius i economies més desfavorides per la limitació de les garanties», ha assenyalat l’agrupació. El ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha considerat que si bé els decrets -tant el text que va ser rebutjat al Congrés el 22 de gener i que va estar en vigor poc més d’un mes, com l’ara aprovat-, «potser no satisfan grans pretensions», però suposen un «avanç».

DURADA
El nou decret estableix que la durada dels contractes serà, com a mínim, de cinc anys, o de set en el cas que l’arrendador sigui una empresa. No obstant això, el propietari podrà recuperar l’ús de l’habitatge en el cas que el necessiti urgentment per a ell mateix o per algun dels seus familiars en primer grau de consanguinitat. Per a això haurà d’avisar amb dos mesos d’antelació de la data en què necessiti el pis. Si passen tres mesos des d’aquesta extinció del contracte i el propietari (o algun dels seus familiars) no ha ocupat l’habitatge, l’antic inquilí podrà demanar tornar al pis. Per regla general, sense urgències pel mig, el preavís per recuperar l’immoble serà de quatre mesos per a l’arrendador, i l’arrendatari en tindrà dos per deixar-lo.

PREUS

Els propietaris i arrendats poden negociar lliurement el preu del lloguer, sense limitacions ni per dalt ni per baix. No obstant això, el que no podrà passar és que la renda mensual pugi per sobre de l’Índex de Preus al Consum (IPC) durant la vigència del contracte. Per sota, no hi ha terra.

OBRES

En el cas que el propietari hagi de fer obres a l’habitatge, podrà elevar la quota al seu inquilí. Sempre dins d’uns límits, ja que l’increment no podrà superar el 20% de la renda que s’estigui pagant fins a aquell moment, i no podrà aplicar abans que acabin les obres.

FIANÇA

1 mes de fiança en arrendament d’habitatge. No s’actualitzarà la fiança dins els 5 primers anys de contracte. Les garanties addicionals no podran excedir de 2 mensualitats (per tant, com a molt, 3 mesos de renda en total).

ESTÍMULS

L’esborrany inicial del decret recollia una bonificació del 80% de l’Impost de Béns Immobles (IBI) per a determinats habitatges de lloguer, però ha desaparegut a la versió final. La norma aprovada sí ofereix als ajuntaments i autonomies la possibilitat que decideixin la seva política d’habitatge d’acord amb el seu marc fiscal, fixant, per exemple, recàrrecs en l’IBI per als habitatges buits, encara que segueix sense aclarir què s’entén per tals.

FONS VOLTOR

El decret assenyala que els contractes d’arrendament s’han de respectar sempre pels tercers compradors de l’immoble. Aquesta mesura és necessària, segons el Govern, per prevenir possibles pràctiques fraudulentes de fons d’inversió.

DESNONAMENTS

Els processos de desnonament s’han de notificar als serveis socials, que tindran més temps per analitzar les possibles situacions de vulnerabilitat. També s’obliga a assenyalar el dia i l’hora del desallotjament, amb el que s’acabaria amb els processos amb data oberta.