/

La suspensió de les llicències d’habitatges d’ús turístic

Cada cop són més les Comunitats de propietaris que volen prohibir els habitatges d’ús turístic als seus edificis (els anomenats “HUT”), per l’impacte negatiu que pot tenir aquest tipus d’activitat entre els veïns, afectant així a la pacífica convivència de la resta de propietaris.

No obstant, en el cas de Girona ciutat, les llicències d’habitatges d’ús turístic estan suspeses des del mes de novembre de 2021. Aquesta suspensió, però, només afecta a una zona determinada de la ciutat: el Barri Vell i una part del Mercadal, que es on es concentren, en l’actualitat, més de la meitat dels pisos turístics del municipi, tenint en compte que són els barris històrics de les ciutats els que tendeixen a atraure més al turisme. En concret, en l’actualitat, els HUT representen un 1,5% dels habitatges de tota la ciutat de Girona i un 17,3 % dels habitatges del Barri vell.

L’Ajuntament de Girona, amb aquesta mesura, volia prendre’s un any per estudiar en profunditat l’impacte que té aquest tipus d’activitat en el mercat de lloguer de la ciutat, per tal d’elaborar un nou planejament urbanístic que reguli la seva implantació.

Aquest estudi ha tingut en compte tant l’impacte negatiu de l’activitat (la pujada desmesurada dels preus de lloguer i per tant les limitacions del dret a l’habitatge a la resta de ciutadans de la ciutat), com el seu impacte positiu (la rehabilitació d’edificis antics que estaven fora del mercat de lloguer, la dinamització del comerç en determinades zones de la ciutat, la protecció i millora de l’espai urbà, etc.).

Així doncs, havent pràcticament transcorregut aquest any de durada de la mesura, l’Ajuntament de Girona ja es troba en vies d’aprovar una nova regulació de la situació, per tant, aviat sabrem com quedarà definida aquesta activitat. No obstant, tot apunta a que la suspensió de les llicències d’habitatges d’ús turístic a la ciutat de Girona es prorrogarà en el temps, i molt probablement s’augmentarà la zona d’afectació de la mesura a altres àrees de la ciutat.

Ramió Advocats - Elena Ramió Martín