/

La nova llei hipotecària. Què necessites saber?

El Govern espanyol va aprovar a principis de novembre el projecte de llei hipotecària que dona més marge d’impagament als propietaris abans que es posi en marxa un procés de desnonament. Fins ara es podia iniciar un procés d’execució hipotecària a partir del tercer mes d’impagament, la nova llei no ho autoritza fins a la novena mensualitat, durant la primera meitat de vida del préstec, o a partir dels 12 mesos, durant la segona meitat.

Paral·lelament, el nombre d’hipoteques sobre habitatges a la província de Girona i a Catalunya en general continua creixent respecte a l’any passat. Segons les últimes dades, el nombre d’hipoteques a les comarques gironines va registrar un augment del 16,2% a l’agost respecte el mateix mes de l’any passat, fins a les 494, i l’import mitjà per hipoteca es va situar en 122.718 euros.

Es tracta d’un increment superior al registrat a Catalunya, que durant el mes d’agost va créixer un 14% en relació al mateix mes de l’any passat, segons les dades provisionals de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Així, es van signar 3.987 préstecs, xifra que representa un descens del 8,3% en comparació al juliol. Pel que fa al capital prestat, va pujar fins als 534,5 milions d’euros, un 22,5% més que l’agost del 2016 però un 12,3% menys que el mateix mes en relació al juliol. D’aquesta manera, l’import mitjà de cada hipoteca és de 134.068 euros.

A l’Estat espanyol, es van signar 26.583 hipoteques sobre habitatges, un 29,1% més respecte l’agost de l’any passat i un 6,9% més que al juliol. L’import mitjà es va situar en 111.488 euros, un 0,7% més. Catalunya va ser el tercer territori de l’Estat amb un major nombre d’hipoteques constituïdes a l’agost, per darrer Andalusia, amb 5.877, i la Comunitat de Madrid, amb 4.471, i va ser la segona amb un major capital prestat (534,5 milions d’euros, només superada per la Comunitat de Madrid (695,5 milions d’euros).

Més canvis en la llei hipotecària

Amb la nova llei hipotecaria, a partir del tercer any, els contractants d’una hipoteca de tipus variable no hauran de pagar comissions de conversió a un préstec de tipus fix o, en cas de fer-ho en els primers tres anys, serà d’un màxim del 0,25% del capital pendent d’amortitzar. També es redueixen l’import de les despeses notarials i de registre. Les reduccions s’apliquen a totes les hipoteques, també les signades amb anterioritat a la llei, en canvi pel que fa a les comissions de cancel·lació hipotecària només a les pactades a posteriori. En el cas de la cancel·lació, s’eliminen les comissions a partir dels cinc anys i es redueixen del 0,5 al 0,25% si es fa abans d’aquest termini.

Un altre punt important de la nova llei són les mesures dirigides a millorar la transparència per evitar clàusules abusives . Més enllà de rebre una fitxa normalitzada d’àmbit europeu, el deutor haurà de ser assessorat per un notari set dies abans de signar el contracte hipotecari i se li haurà d’entregar una fitxa explicativa de les clàusules més sensibles. A més, també contempla la possibilitat de crear un model contractual estàndard més senzill.

Un cop aprovat el projecte de llei pel Consell de Ministres, haurà de ser aprovat pel Congrés dels Diputats i del Senat.