/

Guia de passos de situacions conflictives que es poden produir a les Comunitats de Propietaris

Els Mossos d’Esquadra han elaborat una guia de consells per situacions que es plantegen en el dia a dia a les Comunitats de propietaris.

Què cal fer si hi ha okupes en la comunitat de propietaris/es?

En una situació flagrant, es tracta d’una residència habitual, segona residència o altre on es detecta que s’està produint l’ocupació per 1a vegada, ja que s’aprecien cops al pany, entrada de mobiliari… Es trucarà al 112, aquesta trucada la pot fer qualsevol persona encara que no sigui l’afectat directament.

Davant d’un immoble que ha estat ocupat s’haurà de localitzar al titular de l’habitatge (particular, empresa, administrador/a, banc…) i informar de tal circumstància per tal que presenti denúncia. En cas de tractar-se de zones comunes, la denúncia la farà el representant de la comunitat (president/a o administrador/a).

És important que la trucada al 112 o la denúncia es presenti el més ràpid possible, ja que l’actuació policial vindrà condicionada pel temps que porti l’habitatge ocupat.

Qui determinarà l’accés de persones alienes a les instal·lacions comunes i què hem de fer si entren a la comunitat i utilitzen les dependències comunes?

S’haurà d’aplicar la normativa interna de la comunitat.

Què s’ha de fer en cas de sorolls excessius en habitatges veïns?

Aquestes situacions són competència de l’Ajuntament (ordenances municipals). Serà necessari trucar al 112 per tal que la policia local o en el seu defecte PG-ME pugui mesurar els decibels in situ . Aquest fet pot comportar una sanció administrativa. En ocasions també s’ha utilitzat la mediació comunitària per resoldre aquestes situacions.

Què s’ha de fer en cas que s’exerceixi la prostitució en un immoble veí?

La prostitució d’adults exercida de forma lliure i voluntària no es contempla com a delicte. En el cas de ser exercida de forma imposada amb coaccions o amenaces, es podrà exercir accions penals contra els proxenetes, com a presumptes autors de delictes d’explotació sexual.

En el cas de tractar-se d’estrangers que puguin trobar-se de forma il·legal a Espanya , malgrat no donar-se el cas anterior, es podria actuar segons el que estableixi la Llei d’Estrangeria (expedients d’expulsió).

Què hem de fer davant d’un possible tràfic de drogues en un pis?

En cas de detectar un presumpte tràfic de drogues en un pis s’haurà d’informar a Mossos d’Esquadra o Policia Local trucant al 112. Segons estableix al normativa vigent ens podem trobar en:

o   Tal com detalla la Llei de Protecció de Seguretat Ciutadana 4/15 es poden sancionar: l’execució d’actes de plantació i cultiu il·lícits de drogues tòxiques, estupefaents, o substàncies psicotròpiques en llocs visibles al públic quan no sigui constitutiu d’infraccions penals.

o   Tal com estableix el Codi Penal art.368: els que executin actes de cultius, elaboració o tràfic, o d’un altre manera, promoguin afavoreixin o facilitin el consum il·legal de drogues tòxiques estupefaents, o substàncies psicotròpiques, o les que posseeixin amb aquests fins.

o   Se sanciona administrativament el consum, la tinença i l’abandonament d’estris al carrer, llocs, establiments públics i transports públics, per consum propi.

Què hem de fer si sospitem que un habitatge s’utilitza per a ús turístic no autoritzat?

En aquests casos, se n’informarà la policia, que comprovarà si es disposa de les llicències pertinents. A banda, es faran comprovacions respecte de les obligacions de registre i comunicació a la policia de les dades de les persones allotjades.