Valori el seu immoble!

En menys d'un minut podrà conèixer el valor de mercat del seu pis

60''
Localització
immoble
Característiques
immoble
Preu de
l'immoble
Esculli la població:

Si el seu immoble no està ubicat en cap de les poblacions a dalt mencionades, empleni el formulari següent i un dels nostres professionals es posarà en contacte amb vostè

Esculli la zona:

Pas anterior

Adreça de l’immoble:

Pas anterior

Quants m2 útils té el seu immoble?

Pas anterior

Quantes habitacions té l'immoble?

Pas anterior

Quants banys té l'immoble?

Pas anterior

Té ascensor?

Pas anterior

Té plaça de garatge?

Pas anterior

Altres prestacions

Pas següentPas anterior

El preu de mercat del seu immoble és de:

Rebi gratuïtament i per correu electrònic l'informe i valoració del seu immoble

(*)El preu de l'habitatge és una estimació obtinguda a partir de dades d'immobles semblants ubicats a la zona. No es té en compte la qualificació administrativa de l'habitatge (p.e. habitatge de protecció oficial) ni les característiques especials que poden modificar-ne el valor. Informació obtinguda de l'Estudi de preus de mercat, elaborat pel Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliaria de Girona en coordinació amb el Gremi de Promotors i Constructors d'edificis i el Col·legi d'Administradors de Finques de Girona.

Necessiteu més informació?

CLIQUEU I US CONTACTEM!