Vol saber el preu de mercat del seu pis de lloguer?

En menys d'un minut podrà saber a quin preu ha de llogar el seu immoble

60''
Localització
immoble
Característiques
immoble
Preu de
l'immoble

  Esculliu la població:

  Si l'immoble no està ubicat a cap de les poblacions a dalt mencionades, empleneu el formulari següent i un dels nostres professionals es posarà en contacte amb vosaltres

  Adreça de l’immoble:

  Pas anterior

  Quants m2 útils té el seu immoble?

  Pas anterior

  Quantes habitacions té l'immoble?

  Pas anterior

  Quants banys té l'immoble?

  Pas anterior

  Té ascensor?

  Pas anterior

  Té plaça de garatge?

  Pas anterior

  Altres prestacions

  Pas següentPas anterior

  El preu de mercat del vostre pis de lloguer és:

  Rebeu gratuïtament i per correu electrònic l'informe i valoració de l'immoble

  (*)El preu de l'habitatge és una estimació obtinguda a partir de dades d'immobles semblants ubicats a la zona. No es té en compte la qualificació administrativa de l'habitatge (p.e. habitatge de protecció oficial) ni les característiques especials que poden modificar-ne el valor. Informació obtinguda de l'Estudi de preus de mercat, elaborat pel Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliaria de Girona en coordinació amb el Gremi de Promotors i Constructors d'edificis i el Col·legi d'Administradors de Finques de Girona. En les poblacions declarades com a àrea de mercat d'habitatge tens, el preu de la renda d'arrendament pot patir variacions en virtut de la Llei 11/2020.

  Necessiteu més informació?

  CLIQUEU I US CONTACTEM!