Administració de lloguers

TAS GIRONA, SL som una empresa amb una dilatada experiència dins el camp de la comercialització i l’administració de lloguers amb una voluntat clara d’oferir uns serveis professionals adequats a les necessitats tant dels propietaris, que volen gestionar i treure rendiment del seu patrimoni, com dels llogaters.

L’empresa està adscrita al Col·legi d’Administradors de Finques de Girona i al Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària, i consta també al Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya (aicat 4369).

L’equip de professionals que realitza totes les gestions està format i dirigit per Agents de la Propietat Immobiliària titulats i Administradors de Finques.

Coneix el nostre equip professional

Comercial

En l'àmbit comercial fem la intermediació i assessorament a totes les parts, propietaris i arrendataris, d'acord amb les seves necessitats realitzant totes aquelles gestions, tant de tipus administratiu, econòmic i/o de manteniment.

 • Obtenció i revisió de la documentació aportada tant per la propietat com per l’arrendatari.
 • Selecció de les persones interessades en un immoble.
 • Visites programades a les finques.
 • Publicitat dels immobles en revistes i portals immobiliaris.

Administratiu

En l'àmbit administratiu a partir del moment en què s'arriba al compromís entre les parts, efectuem tot un seguit de tasques per formalitzar l'arrendament i posterior seguiment de les obligacions de les parts.

 • Confecció del contracte d’arrendament.
 • Ingrés i recuperació de fiances davant INCASÒL.
 • Presentació de la liquidació de l’impost ITP i AJD davant l’Agència Tributària de Catalunya després d’haver fet el pagament previ i en compliment de les obligacions de l’arrendatari.
 • Gestió i contractació dels subministres davant les companyies (altes, baixes, canvis de compte i titularitat, duplicats de factures, etc).
 • Assessorament i contractació d’assegurances, tant de la llar com impagaments o bé de responsabilitat civil.
 • Obtenció de certificats d’eficiència energètica, butlletins, cèdules d’habitabilitat, etc.

Econòmic

En l'àmbit econòmic i en el cas que administrem l'arrendament per compte del propietari realitzem, a part de totes les altres tasques descrites en els diferents àmbits, aquelles que en són pròpies.

 • Revisió, seguiment i actualització de les rendes, dels venciments dels contractes, prorrogues i actualitzacions d’IPC d’acord amb els termes previstos a les normatives.
 • Emissió de rebuts, cobrament de les rendes i expedició de liquidacions.
 • Control i seguiment de la morositat. Reclamacions, extrajudicials i, si s’escau, judicials.
 • Rescissions de contractes, liquidacions de fiances.

De manteniment

En l'àmbit de manteniment i fruit de la col·laboració amb un conjunt d'industrials i professionals, els nostres clients gaudeixen, en tot moment, de l'assessorament i l'atenció necessària alhora d'executar reformes, reparacions i avaries.

 • Notificació, control i solució de les incidències (sinistres, reparacions, avaries).
 • Obtenció de pressupostos previs a qualsevol reparació.
 • Assessorament en la conservació i millora de l’immoble per incrementar el valor de la finca.
Caseta de cartró - Grup Tas Immobles

Voleu saber el valor del vostre immoble?

Valoració en línia
EN MENYS 60 SEGONS
Clau de cartró - Grup Tas Immobles

El preu de mercat del vostre pis en lloguer

Valoració en línia
EN MENYS 60 SEGONS
oficina LLoret de Mar en moviment - Grup Tas Treballa amb nosaltres - Grup Tas