Administració de comunitats

Grup Tas som una empresa amb una dilatada experiència dins el camp de l’administració de comunitats de propietaris amb una voluntat clara d’oferir uns serveis professionals adequats a les necessitats dels nostres clients.

Gestionem de forma integral la seva comunitat i aportem la nostra experiència i professionalitat a les funcions que determina la legislació aplicable vigent (Llei 5/2015, del 13 de maig, de modificació del Llibre Cinquè del Codi civil de Catalunya), oferint a més a més un suport digital adaptat a les necessitats tecnològiques de les comunitats.

L’empresa està adscrita al Col·legi d’Administradors de Finques de Girona i l’equip professional està format i dirigit per administradors de finques titulats, que són els qui realitzen les reunions anuals de les comunitats.

Coneix el nostre equip professional

Funcions

Executives

Dirigides a la realització o compliment del que s'ha acordat a la Junta de propietaris, vetllant també pel compliment de les obligacions per part dels propietaris.

De gestió

Prendre les mesures convenients i fer els actes necessaris per a conservar els béns i el funcionament correcte dels serveis de la comunitat. Decidir l'execució de les obres de conservació i reparació de caràcter urgent, i in formar la presidència.

Comptables

Preparar els comptes anuals, control de les despeses i dels ingressos, confecció de pressupostos, control del compte bancari de la comunitat, cobraments i pagaments que corresponguin.

De custòdia

O dipositari de la documentació de la comunitat (llibres d'actes, documents bancaris, factures, rebuts, contractes, etc.)

Proximitat

Tenim a disposició dels nostres clients un telèfon directe per comunicar incidències i un equip qualificat de persones d’atenció, que juntament amb un programa informàtic idoni, ens permet controlar en tot moment, l’estat i les dades de la incidència, quin propietari/ària ha informat, quina empresa proveïdora de serveis ho ha de gestionar, el seguiment de la reparació i la possible factura que s’emeti.

Servei integral

Els clients disposen també, inclòs dins el servei integral i amb col·laboració d’empreses especialistes en assegurances de defensa jurídica, de la reclamació per quotes impagades, de la reclamació per incompliment de contractes de serveis, d’assegurances, de compra de béns, etc.

Fruit de la col·laboració amb un conjunt d’industrials i professionals, els nostres clients gaudeixen, en tot moment, de l’assessorament i l’atenció necessària alhora d’executar reformes, reparacions i avaries.

Coneix els nostres proveïdors

Sales de reunions

A les nostres oficines disposem de sales de reunions per poder celebrar les Juntes anuals de les comunitats, amb diferents capacitats en funció de les necessitats de cada comunitat.

Sala de reunions Lloret de Mar - Grup Tas Sala de reunions Lloret de Mar - Grup Tas

App pròpia de gestió de comunitats

Disponible a iOS i Android

APP Gestió de comunitats - Grup Tas. Novetats 2019

Des de fa uns anys, i seguint amb l'aposta tecnològica, vam llançar una app pròpia per facilitar la comunicació i interacció amb els clients, aplicació que permet als usuaris estar el dia de tots els assumptes relacionats amb la comunitat i rebre des de les convocatòries i actes fins a tot tipus de notificacions.

Saber-ne més

Sol·liciteu pressupost per a la vostra comunitat de propietaris

en tres senzills passos!

Pressupost en línia i a mida