/

Estudi global sobre la morositat en Comunitats de Propietaris 2016

El Consell General de Col·legis d’Administradors de Finques ha elaborat aquest informe sobre la morositat a les Comunitats de propietaris a Espanya.

Madrid, 20 de Setembre 2017.  

L’Estudi, elaborat pel Consell General de Col·legis d’Administradors de Finques – CGCAFE-, estableix que el nivell d’impagament per morositat suportat per les comunitats de propietaris va disminuir, en l’exercici 2016, amb un 8,5% respecte a l’any anterior, aconseguint l’import de 1665,90 milions d’euros, vers dels 1812 milions d’euros de 2015.

Respecte a la morositat bancària, ha disminuït el 12,20% aconseguint els 330,80 milions d’euros en 2016 respecte dels 376,78 milions d’euros de 2015.

Encara que la morositat baixa a totes les Comunitats Autònomes, els majors descensos s’han produït a Melilla (-9,90%), Ceuta (-9,10), Astúries (-9,56); Cantàbria (-8,74), Castella-Lleó (-8,48%); Castella-la Manxa (-8,20); Andalusia (- 8,05%), Galícia (-8,4%), Madrid (-8,10%), Navarra (-8,29%), i País Basc -8,86%-. La resta de Comunitats Autònomes ha sofert un descens de la morositat superior al 7%.

Una nova Llei de Propietat Horitzontal és necessària per seguir combatent la morositat en Comunitats de Propietaris, perquè encara que les dades mostren una disminució del que es deu,  el 39,9% de les comunitats de propietaris tenen morosos, i el percentatge de les comunitats de propietaris en les quals les entitats financeres tenen pagaments pendents aconsegueix al 7,29%.

LA MOROSITAT FRENA LA REHABILITACIÓ I LA ACCESSIBILITAT ALS EDIFICIS.

L’any 2013 va entrar en vigor la Llei de rehabilitació, regeneració i renovació d’espais urbans, amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació obligatòria d’aquells edificis que superin els 50 anys en arribar a l’any 2018, rehabilitació que comportaria un important estalvi energètic als edificis. Rehabilitar un parc de més de 25 milions d’habitatges on la meitat d’elles té més de 30 anys, i una cinquena part, més de 50 anys, és realment difícil amb la morositat existent.

Els propietaris tampoc podran assumir les mesures d’accessibilitat als edificis que estableix, expressament, el Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i la seva inclusió Social, que estableix que els edificis existents han d’adequar-se a les condicions d’accessibilitat abans del 4 de desembre de 2017. És a dir, que a causa de la morositat encara existent, moltes comunitats de propietaris no podran rehabilitar ni fer accessibles els seus edificis com estipulen aquestes normatives, un problema, sens dubte, de la màxima incidència per als ciutadans i per a la millora del parc immobiliari.

Recordem que comptar amb els serveis d’un Administrador de Finques Col·legiat garanteix que tots els tràmits i formalitats necessàries quan cal fer una reclamació a un propietari morós es compleixen.

A continuació un resum de les dades més representatives:

  • 39,98% de les Comunitats a Espanya tenen morositat.
  • 16,59% de les Comunitats, tenen Entitats bancàries.
  • 1.109€, Import mitjà de morositat a cada Comunitat.
  • 7,29%, percentatge de comunitats en les que les entitats bancàries tenen pagaments pendents.
  • – 8, 05%, ha disminuït  la morositat el 2016.
  • -12,20% ha disminuït la morositat bancària el 2016.