/

Com evitar problemes d’humitat a casa

La humitat a casa i els seus problemes són més habituals del que semblen. Tenir una humitat excessiva a casa, apart de ser perjudicial per la salut com problemes respiratoris, també pot ocasionar problemes en l’estructura i construcció de la nostra llar.

Davant d’aquesta situació, hem de tenir en compte on és l’origen de la humitat i posar mesures per la seva solució.  Si deixem passar massa temps, aquest problema es tornarà més difícil i a la vegada més car de solucionar.

L’aigua es filtra en forma d’humitat a través d’esquerdes o forats i amb el temps això pot provocar mals majors en un futur.

Es aconsellable eliminar aquests problemes fent servir segelladors resistents a l’aigua. En cas que el problema persisteixi amr el temps, és recomanable demanar ajuda a professionals especialitzats o tècnics amb experiència.

Aquests professionals, podran avaluar tots els problemes i la font de les filtracions per poder solucionar cada cas. Ja que aquestes fonts poden ser diverses, ja sigui a través de parets o sostres, filtracions al sostre per teules trencades,  problemes amb canonades d’aigua, etc.

Per altra banda, també es aconsellable tenir en compte, aspectes senzills al dia a dia, com tenir ben ventilades les habitacions i obrint les finestres al menys una vegada al dia. Evitar la humitat a la cuina fent servir extractors d’aire a l’hora de cuinar, estendre la roba mullada sempre a l’exterior de casa i als mesos d’hivern, fer servir la calefacció entre els 19 i 20 graus.

Tots aquests consells ens evitaran en un futur patir problemes de salut i millorar l’estat de conservació de la nostra llar durant molt mes temps.

Centre d'assessorament i gestió de la construcció - Adolf Cabañas Egaña