31 d’octubre, nou termini, per a completar el Segon Dividend Digital

El Segon Dividend Digital és el procés pel qual s’alliberen les freqüències assignades als canals de televisió en la banda de 700MHz amb l’objectiu que puguin ser utilitzades per a desplegar les futures xarxes 5G.

El procés s’ha vist afectat en la seva execució per la situació excepcional provocada per la COVID-19 i les mesures de distanciament social i restricció de la mobilitat adoptades.

23 de juny de 2020.- El Consell de Ministres ha aprovat avui la nova data per a la finalització del procés d’alliberament de la banda de 700MHz, conegut com a Segon Dividend Digital, que serà el pròxim 31 d’octubre de 2020.

Aquesta nova data és conseqüència de la situació excepcional provocada per la crisi sanitària de la COVID-19, ja que les mesures de distanciament social i restricció de mobilitat implantades durant l’estat d’alarma van obligar a alentir l’execució de les actuacions per a l’alliberament d’aquestes freqüències, necessàries per al desplegament de les futures xarxes 5G.

El passat 30 de març Espanya va comunicar a la Unió Europea que, tal com estableix la norma per causes de força major i estava ocorrent en altres països, la situació provocada per la COVID-19 impedia completar el procés per al 30 de juny de 2020, termini establert en la Decisió 2017/899 del Parlament Europeu i del Consejo.

En conseqüència, es produeix també l’ajornament de la licitació de la banda de freqüències de 700Mhz per a serveis 5G, que, tal com va anunciar el maig passat la vicepresidenta tercera i ministra d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, es produirà en el primer trimestre de 2021.

La nova data per a completar el procés del Segon Dividend Digital s’ha establert tenint en compte la finalització de l’estat d’alarma, el Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat i després d’analitzar la situació dels treballs realitzats fins avui en tota Espanya.

D’altra banda, les emissions en simulcast (emissió simultània d’un canal de televisió a través de les freqüències nova i antiga) es mantindran fins al 30 de setembre, amb la finalitat de facilitar als usuaris l’adaptació de les seves instal·lacions per a rebre les noves freqüències planificades.

Les tasques d’alliberament del Segon Dividend Digital que han d’executar els diferents agents s’hauran de continuar realitzant, en qualsevol cas, seguint sempre les instruccions dictades per les autoritats sanitàries. En concret, el personal tècnic que realitzi actuacions en els edificis i domicilis particulars haurà d’adoptar les mesures de prevenció necessàries, com el distanciament social, la utilització de màscares i guants d’un sol ús o solucions desinfectants.

Estudi global sobre la morositat en Comunitats de Propietaris 2016

El Consell General de Col·legis d’Administradors de Finques ha elaborat aquest informe sobre la morositat a les Comunitats de propietaris a Espanya.

Madrid, 20 de Setembre 2017.  

L’Estudi, elaborat pel Consell General de Col·legis d’Administradors de Finques – CGCAFE-, estableix que el nivell d’impagament per morositat suportat per les comunitats de propietaris va disminuir, en l’exercici 2016, amb un 8,5% respecte a l’any anterior, aconseguint l’import de 1665,90 milions d’euros, vers dels 1812 milions d’euros de 2015.

Respecte a la morositat bancària, ha disminuït el 12,20% aconseguint els 330,80 milions d’euros en 2016 respecte dels 376,78 milions d’euros de 2015.

Encara que la morositat baixa a totes les Comunitats Autònomes, els majors descensos s’han produït a Melilla (-9,90%), Ceuta (-9,10), Astúries (-9,56); Cantàbria (-8,74), Castella-Lleó (-8,48%); Castella-la Manxa (-8,20); Andalusia (- 8,05%), Galícia (-8,4%), Madrid (-8,10%), Navarra (-8,29%), i País Basc -8,86%-. La resta de Comunitats Autònomes ha sofert un descens de la morositat superior al 7%.

Una nova Llei de Propietat Horitzontal és necessària per seguir combatent la morositat en Comunitats de Propietaris, perquè encara que les dades mostren una disminució del que es deu,  el 39,9% de les comunitats de propietaris tenen morosos, i el percentatge de les comunitats de propietaris en les quals les entitats financeres tenen pagaments pendents aconsegueix al 7,29%.

LA MOROSITAT FRENA LA REHABILITACIÓ I LA ACCESSIBILITAT ALS EDIFICIS.

L’any 2013 va entrar en vigor la Llei de rehabilitació, regeneració i renovació d’espais urbans, amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació obligatòria d’aquells edificis que superin els 50 anys en arribar a l’any 2018, rehabilitació que comportaria un important estalvi energètic als edificis. Rehabilitar un parc de més de 25 milions d’habitatges on la meitat d’elles té més de 30 anys, i una cinquena part, més de 50 anys, és realment difícil amb la morositat existent.

Els propietaris tampoc podran assumir les mesures d’accessibilitat als edificis que estableix, expressament, el Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i la seva inclusió Social, que estableix que els edificis existents han d’adequar-se a les condicions d’accessibilitat abans del 4 de desembre de 2017. És a dir, que a causa de la morositat encara existent, moltes comunitats de propietaris no podran rehabilitar ni fer accessibles els seus edificis com estipulen aquestes normatives, un problema, sens dubte, de la màxima incidència per als ciutadans i per a la millora del parc immobiliari.

Recordem que comptar amb els serveis d’un Administrador de Finques Col·legiat garanteix que tots els tràmits i formalitats necessàries quan cal fer una reclamació a un propietari morós es compleixen.

A continuació un resum de les dades més representatives:

  • 39,98% de les Comunitats a Espanya tenen morositat.
  • 16,59% de les Comunitats, tenen Entitats bancàries.
  • 1.109€, Import mitjà de morositat a cada Comunitat.
  • 7,29%, percentatge de comunitats en les que les entitats bancàries tenen pagaments pendents.
  • – 8, 05%, ha disminuït  la morositat el 2016.
  • -12,20% ha disminuït la morositat bancària el 2016.

5é Estudi global sobre la morositat en Comunitats de Propietaris d’Espanya

El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas ha elaborado el “Informe sobre la morosidad en las Comunidades de Propietarios en España correspondiente a 2015”, a través de un sistema directo de encuesta contestadas por los administradores de fincas colegiados.

De dicho estudio se concluye que el nivel de impago por morosidad soportado por las comunidades de propietarios disminuyó, en el ejercicio 2015, en un 2,32% respecto al año anterior. Se estima que el importe global alcanza los 1.812 millones de euros, frente a los 1.855 millones de euros correspondientes al año 2014.

Respecto a la morosidad bancaria se estima una disminución de un 14,67%, alcanzando los 377 millones de euros, frente a los 445,56 millones de euros de 2014.

RESULTADOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Por Comunidades Autónomas los mayores descensos se han producido en Navarra (-4,5%), Islas Baleares (-3,62), Asturias (- 2,8); Murcia (-2,7), Galicia (-2,6); País Vasco (-2,7); Andalucía (- 2,6%), Madrid (-2,5%), Comunidad Valenciana (-2,5%%), Extremadura (-2,5%). Por el contrario, las Comunidades Autónomas donde la morosidad se ha mantenido igual son Cantabria, La Rioja y Ceuta y Melilla. Y en las Comunidades Autónomas donde menos ha descendido ha sido en Aragón (-2%), en Canarias (-2,2); en Castilla- León (-2,4), en Castilla-La Mancha (-2,3%) y en Cataluña (-2,2%).

IMPORTE MEDIO DE LA MOROSIDAD EN CADA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

De los datos analizados se obtiene que el 42,87% de las Comunidades de Propietarios tienen propietarios morosos, siendo el porcentaje de comunidades en las cuales las entidades financieras tienen pagos pendientes del 8,17%. Y el importe medio de la morosidad en cada comunidad de propietarios asciende a 1.377 euros.

Aunque la morosidad bancaria ha empezado a disminuir cabe señalar que el 48,48% de los inmuebles propiedad de los bancos todavía tienen deudas con las comunidades de propietarios.

¿POR QUÉ DISMINUYE LA DEUDA POR MOROSIDAD?

Las razones fundamentales son, además de una ligera mejoría económica, la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal solicitada por los Administradores de Fincas Colegiados para que la deuda por morosidad que se pudiese solicitar fuese del año en curso más los tres años anteriores, y que fue aprobada en la de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Con esta modificación de la normativa se han podido reclamar cantidades importantes a las entidades financieras.

No obstante, la morosidad actual es un importante problema financiero para las comunidades de propietarios, que no pueden realizar las obras de rehabilitación y mantenimiento necesarias por este problema. Además, hay que añadir que el problema de la morosidad enturbia las relaciones vecinales condicionando en ocasiones el normal desarrollo de los asuntos comunitarios.

CONCLUSIÓN

A pesar de la mejora en los datos los Administradores de Fincas Colegiados consideran que sería necesario incidir más en aspectos determinados para dar respuesta al problema de la morosidad. La afección real (parte de deuda que va vinculada a las fincas) debería ser hasta un total de cinco años que es el plazo de prescripción normal. Por este motivo se quiere impulsar una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que de manera que la posible reclamación se extienda a la parte vencida de la anualidad en curso y los cuatro años anteriores.

La venta de los inmuebles con morosidad es una fuente de conflicto permanente entre la Comunidad de Propietarios y el comprador que, en muchas ocasiones, ignora cómo tiene que actuar para conocer si el inmueble que va a adquirir tiene deudas o no. Por ello también se solicita que el certificado de deudas no solo se limite a la deuda líquida, vencida y exigible, sino que se amplíe a las cuotas ya aprobadas en Juntas de Propietarios y que consten en acta, aunque no fueran todavía, en el momento de su solicitud del pago de la deuda, vencidas y exigibles.

Finalmente hay que recordar que contar con los servicios de un administrador de fincas colegiado garantiza que todos los trámites y formalidades necesarias cuando hay que hacer una reclamación a un propietario moroso se cumplen.