Avís legal i política de privacitat

De conformitat amb el que es disposa a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la información i Comerç Electrònic, l’informem que el present lloc web és propietat de TAS GIRONA S.L. amb NIF B-17434994, amb domicili al Carrer de la Rutlla, número 112-114, 1-2 de Girona (17003) i amb les següents dades de contacte: gruptas@gruptas.cat / 972 20 11 97.

Inscrita al Registre Mercantil de Girona en el llibre 778, foli 123 fulla 14934.

Objecte

Aquestes condicions generals (d’ara endavant les “Condicions Generals”) regulen l’ús de tots els serveis del portal www.gruptas.cat (en endavant “Portal”) que la companyia TAS GIRONA S.L., (en endavant “Gruptas”) amb domicili al carrer Rutlla 112-114,1-2, de Girona, posa a disposició dels usuaris d’Internet. Per la mera utilització del Portal l’usuari expressa la plena acceptació, sense reserves, d’aquestes, les quals podran ser modificades per Gruptas en qualsevol moment. Els usuaris es veuen així mateix, sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos o reglaments d’instruccions que es posin en el seu coneixement en relació amb continguts o serveis concrets, que completin el previst en aquestes Condicions Generals en quant no s’hi oposin.

Exclusió de responsabilitat pel funcionament del Portal i els seus serveis

Gruptas no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal, dels seus serveis i els seus continguts; si és raonablement possible, Gruptas avisarà prèviament de les interrupcions en el seu funcionament. Gruptas no és responsable pels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del Portal o de qualsevol dels seus serveis, o pels errors en l’accés a les diferents pàgines web del Portal o aquelles des de les quals es presten determinats serveis.

Exclusió de responsabilitat sobre la informació gràfica disponible en el Portal

Tota la informació gràfica inclosa en aquest Portal referent a les diferents promocions o béns immobles es merament orientativa i està sotmesa a possibles canvis exigits per l’evolució tècnica dels projectes i la seva execució. En cap cas aquesta informació constitueix un document contractual.

Utilització del Portal i dels serveis pels usuaris

L’usuari es compromet a fer un ús lícit i conforme a la bona fe, del Portal, els seus serveis i continguts i és l’usuari únic responsable de l’ús que pugui fer-ne. Només en el cas que hagi obtingut prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de Gruptas, l’usuari s’abstindrà d’obtenir o intentar obtenir qualsevol tipus de continguts, ja siguin textos, gràfics, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies, vídeos, programari i en general qualsevol classe de material accessible a través del Portal o dels serveis, utilitzant mitjans diferents dels que s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o dels que s’emprin habitualment a aquest efecte a Internet.

Exclusió de responsabilitat de continguts i serveis allotjats fora del Portal

Gruptas no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, per cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l’usuari o qualsevol tercera persona o entitat i que es comuniqui, difongui , transmeti o exhibeixi a través dels serveis del Portal.

El Portal posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaços, ja siguin links, directoris o eines de cerca, els quals permeten l’accés a pàgines web o sites que són gestionats per tercers. Gruptas no exerceix cap titularitat sobre aquests, i no comercialitza ni ofereix els continguts i serveis que contenen, per tant no assumeix cap responsabilitat ni directa ni subsidiària sobre aquestes pàgines web o sites.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles en les pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de l’empresa o de tercers titulars d’aquests. En cap cas l’accés a les pàgines web del Portal implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels mencionats drets, ni conferir cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de l’empresa o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar còpies per a l’ús personal i exclusiu de l’usuari, els quals deuran exercir sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable.

Protecció de dades

Per complir amb el nostre deure d’informació sobre com tractem les seves dades personals, l’informem que el responsable del tractament és l’empresa TAS GIRONA SL, domiciliada al carrer de la Rutlla 112-114,1-2 de Girona (17003) i amb N.I.F B-17434994. Així mateix, l’informem que tractarem les seves dades únicament gràcies al seu consentiment, i amb la finalitat de gestionar la contractació dels nostres productes i serveis immobiliaris, així com per poder conèixer-lo millor de cara a personalitzar-ho tan com sigui possible. Igualment, l’informem que podrem tractar les seves dades per enviar-li ofertes comercials o promocions que entenguem que puguin resultar-li d’interès. No cedirem les seves dades personals a ningú, tret que estiguem obligats per una llei o que ho hagi autoritzat prèviament de manera expressa. D’altra banda, li recordem que, en tot moment, pot exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat sobre les seves dades personals mitjançant l’enviament d’una comunicació escrita a Gruptas en la qual adjunti una còpia del seu DNI / passaport. Podrà fer arribar aquesta comunicació (a) mitjançant correu postal i/o a l’adreça abans indicada, o (b) mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça següent: gruptas@gruptas.cat.

Llei aplicable

Aquestes condicions generals es regeixen per la Llei espanyola. Per qualsevol controvèrisa que pugui derivar-se de l’aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les Condicions Generals, Gruptas i l’usuari, amb renúncia expressa al seu fur propi, se sometran als Jutjats i tribunals de Girona.