/

Aspectes a tenir en compte en la instal·lació d’un ascensor a un edifici antic

Quan ens trobem a un edifici amb moltes plantes sense ascensor i hem de pujar i baixar una gran quantitat d’escales a diari, ens plantegem evitar molt seriosament aquest esforç, més amb el pas dels anys i de l’edat. Per això, la instal·lació d’un ascensor es fa necessària.

Abans de començar amb les obres, convé revisar una sèrie d’aspectes en relació al nostre edifici.

Hem de tenir en compte les dimensions mínimes de la nostra escala, encara que tenim diferents opcions on podem realitzar la seva instal·lació i així tenir una bona accessibilitat al nostre edifici.

Podem optar per instal·lar un ascensor hidràulic o elèctric. Actualment han millorat molt, la transmissió es realitza amb cintes planes d’acer, en lloc dels tradicionals cables d’acer, que proporcionen més fiabilitat, flexibilitat i seguretat reduint el consum més d’un 70%. També,  existeixen al mercat plataformes d’elevació quan les condicions de l’edifici o la rehabilitació siguin més restrictives.

L’aparell elevador, pot anar a l’exterior de l’edifici utilitzant un espai públic o bé, fent un tall parcial a la nostra escala o si disposem d’un buit lliure en la caixa de l’escala, poder fer-ho sense fer cap demolició d’aquesta.

En cas de fer servir un espai públic per a la seva instal·lació, hem de comptar que la seva reglamentació depèn sempre del municipi on estigui la nostra comunitat de propietaris. Haurem de demanar informació a l’ajuntament per saber quins són els passos seguir. Es imprescindible que un tècnic o equip professional ens redacti el projecte per poder realitzar qualsevol d’aquestes intervencions i així poder aconseguir els permisos per complir qualsevol normativa municipal.

Primer, serà convenient fer un estudi inicial, per valorar les diferents possibilitats que tenim per instal·lar-ho i que afectaran directament al cost.

En segon terme, treballarem la proposta més viable des d’un punt de vista tècnic i econòmic. Una vegada desenvolupada, procedirem a demanar ofertes als diferents industrials o contractistes.

Hem de ser conscients que aquest tipus d’obra afecta al dia a dia dels veïns: treballadors, soroll, brutícia, etc. Una bona convivència i harmonia entre tots, farà que el resultat sigui satisfactori.

Que el nostre edifici compti amb un ascensor, no només millorarà la qualitat de vida dels veïns — accessibilitat —, sinó que també revaloritzarà el valor del nostre habitatge.

Centre d'assessorament i gestió de la construcció - Adolf Cabañas Egaña