Actualitat

/

Nova Marca professional dels Administradors de finques col·legiats

Els Administradors de finques col·legiats hem estat treballant i defensant els drets dels ciutadans en l’àmbit de l’habitatge des de fa molts anys, i és el moment que aquesta important tasca professional, de qualitat i amb totes les garanties, estigui recolzada per una marca professional comuna que identifiqui a l’Administrador de finques col·legiat en qualsevol lloc de l’estat.

Saber-ne més
/

Nou impost autonòmic sobre habitatges buits

Amb l’entrada en vigor de la Llei 14/2015, de 21 de juliol, es crea l’impost sobre els habitatges buits, impost d’àmbit autonòmic català i només aplicable a propietaris persones jurídiques.

Ramió Advocats - Elena Ramió Martín Saber-ne més
/

La gestió de la seva Comunitat ara online

Quan vulgui i des d’on vulgui podrà consultar tota la informació de la seva comunitat de propietaris.

Saber-ne més
/

L’AVALLOGUER: Garantia pels arrendadors.

L’Institut Català del Sòl ofereix als arrendadors d’habitatges la figura de l’Avalloguer: un règim de garanties que els assegura el cobrament d’una quantitat en cas d’interposar una demanda judicial de desnonament per manca de pagament de la renda, d’acord amb els requisits que la normativa estableix.

Ramió Advocats - Elena Ramió Martín Saber-ne més
/

Actualització dels valors cadastrals a la demarcació de Girona

S’ha publicat al BOE del 28 de Setembre, l’Ordre HAP/1952/2015 del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, per la qual s’estableix la relació de municipis als quals són aplicables els coeficients d’actualització dels valors cadastrals que estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016. Aquesta Ordre ja ha entrat en vigor i tindrà efectes des de l’1 de gener del 2016.

Saber-ne més
/

Reforma de la Llei General Tributària

El 22 de setembre es va publicar en el BOE la reforma la Llei General Tributària, Llei 34/2015, que entrarà en vigor el proper 12 d’octubre.

Saber-ne més
/

Aprovació en el Parlament de Catalunya i publicació de la reforma del règim jurídic de la propietat horitzontal

El passat dia 6 de maig, en el Ple del Parlament de Catalunya, es va aprovar el Projecte de Llei de modificació del capítol III del títol V del Llibre V del Codi Civil de Catalunya, Llei 5/2006, de 10 de maig, relatiu als drets reals, que és el capítol que fa referència al règim jurídic de la Propietat Horitzontal, que és el que regula a les comunitats de propietaris a Catalunya  i avui, 20 de maig, s’ha publicat en el DOGC la Llei 5/2015, del 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, que regula a les comunitats de propietaris a Catalunya, i que entrarà en vigor el proper 20 de juny.

Saber-ne més
Oficines - Grup Tas Lloret de Mar