Actualitat

/

Problemàtica entorn a la instal·lació d’un ascensor en comunitats de propietaris

En ocasions, la instal·lació d’un ascensor en una comunitat de propietaris esdevé un nucli de conflictes entre els mateixos ja que és un fet extraordinari que genera importants despeses per raó de les obres necessàries a executar, pel manteniment de la instal·lació i les eventuals reparacions, o pels problemes que sobre l’estructura de l’edifici pot comportar. Totes aquestes circumstàncies provoquen que alguns propietaris votin en contra de la instal·lació. 

Ramió Advocats - Elena Ramió Martín Saber-ne més
/

Aspectes a tenir en compte en la instal·lació d’un ascensor a un edifici antic

Quan ens trobem a un edifici amb moltes plantes sense ascensor i hem de pujar i baixar una gran quantitat d’escales a diari, ens plantegem evitar molt seriosament aquest esforç, més amb el pas dels anys i de l’edat. Per això, la instal·lació d’un ascensor es fa necessària.

Centre d'assessorament i gestió de la construcció - Adolf Cabañas Egaña Saber-ne més
/

Quines opcions té un propietari en cas de no cobrar el lloguer?

Quan es celebra un contracte d’arrendament, la principal obligació que assumeix l’arrendatari és la de pagar la renda mensual que s’hagi pactat, essent una causa de resolució contractual l’impagament de la mateixa. 

Ramió Advocats - Elena Ramió Martín Saber-ne més
/

Com evitar problemes d’humitat a casa

La humitat a casa i els seus problemes són més habituals del que semblen. Tenir una humitat excessiva a casa, apart de ser perjudicial per la salut com problemes respiratoris, també pot ocasionar problemes en l’estructura i construcció de la nostra llar.

Centre d'assessorament i gestió de la construcció - Adolf Cabañas Egaña Saber-ne més
/

Nova Marca professional dels Administradors de finques col·legiats

Els Administradors de finques col·legiats hem estat treballant i defensant els drets dels ciutadans en l’àmbit de l’habitatge des de fa molts anys, i és el moment que aquesta important tasca professional, de qualitat i amb totes les garanties, estigui recolzada per una marca professional comuna que identifiqui a l’Administrador de finques col·legiat en qualsevol lloc de l’estat.

Saber-ne més
/

Nou impost autonòmic sobre habitatges buits

Amb l’entrada en vigor de la Llei 14/2015, de 21 de juliol, es crea l’impost sobre els habitatges buits, impost d’àmbit autonòmic català i només aplicable a propietaris persones jurídiques.

Ramió Advocats - Elena Ramió Martín Saber-ne més
/

La gestió de la seva Comunitat ara online

Quan vulgui i des d’on vulgui podrà consultar tota la informació de la seva comunitat de propietaris.

Saber-ne més
/

L’AVALLOGUER: Garantia pels arrendadors.

L’Institut Català del Sòl ofereix als arrendadors d’habitatges la figura de l’Avalloguer: un règim de garanties que els assegura el cobrament d’una quantitat en cas d’interposar una demanda judicial de desnonament per manca de pagament de la renda, d’acord amb els requisits que la normativa estableix.

Ramió Advocats - Elena Ramió Martín Saber-ne més
/

Actualització dels valors cadastrals a la demarcació de Girona

S’ha publicat al BOE del 28 de Setembre, l’Ordre HAP/1952/2015 del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, per la qual s’estableix la relació de municipis als quals són aplicables els coeficients d’actualització dels valors cadastrals que estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016. Aquesta Ordre ja ha entrat en vigor i tindrà efectes des de l’1 de gener del 2016.

Saber-ne més
/

Reforma de la Llei General Tributària

El 22 de setembre es va publicar en el BOE la reforma la Llei General Tributària, Llei 34/2015, que entrarà en vigor el proper 12 d’octubre.

Saber-ne més
Oficines - Grup Tas Lloret de Mar