Notícies

Notícies

Nova Marca professional dels Administradors de finques col·legiats

Els Administradors de finques col·legiats hem estat treballant i defensant els drets dels ciutadans en l'àmbit de l'habitatge des de fa molts anys, i és el moment que aquesta important tasca professional, de qualitat i amb totes les garanties, estigui recolzada per una marca professional comuna que identifiqui a l'Administrador de finques col·legiat en qualsevol lloc de l'estat.. 
 

08/01/2016

Nou impost autonòmic sobre habitatges buits

Amb l’entrada en vigor de la Llei 14/2015, de 21 de juliol, es crea l’impost sobre els habitatges buits, impost d’àmbit autonòmic català i només aplicable a propietaris persones jurídiques. 

Ramió Advocats - Elena Ramió Martín

 

20/12/2015

La gestió de la seva Comunitat ara online

Quan vulgui i des d'on vulgui podrà consultar tota la informació de la seva comunitat de propietaris.

17/11/2015

L’AVALLOGUER: Garantia pels arrendadors.

L’Institut Català del Sòl ofereix als arrendadors d’habitatges la figura de l’Avalloguer: un règim de garanties que els assegura el cobrament d’una quantitat en cas d’interposar una demanda judicial de desnonament per manca de pagament de la renda, d’acord amb els requisits que la normativa estableix. 

Ramió Advocats - Elena Ramió Martín

17/11/2015

Actualització dels valors cadastrals a la demarcació de Girona

S'ha publicat al BOE del 28 de Setembre, l'Ordre HAP/1952/2015 del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per la qual s'estableix la relació de municipis als quals són aplicables els coeficients d'actualització dels valors cadastrals que estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016. Aquesta Ordre ja ha entrat en vigor i tindrà efectes des de l'1 de gener del 2016.

01/10/2015