Notícies

Notícies

5é Estudi global sobre la morositat en Comunitats de Propietaris d’Espanya

El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas ha elaborado el “Informe sobre la morosidad en las Comunidades de Propietarios en España correspondiente a 2015”, a través de un sistema directo de encuesta contestadas por los administradores de fincas colegiados. 

06/10/2016

Problemàtica entorn a la instal·lació d’un ascensor en comunitats de propietaris

En ocasions, la instal·lació d’un ascensor en una comunitat de propietaris esdevé un nucli de conflictes entre els mateixos ja que és un fet extraordinari que genera importants despeses per raó de les obres necessàries a executar, pel manteniment de la instal·lació i les eventuals reparacions, o pels problemes que sobre l’estructura de l’edifici pot comportar. Totes aquestes circumstàncies provoquen que alguns propietaris votin en contra de la instal·lació. 

Ramió Advocats - Elena Ramió Martín

22/09/2016

Aspectes a tenir en compte en la instal•lació d’un ascensor a un edifici antic

Quan ens trobem a un edifici amb moltes plantes sense ascensor i hem de pujar i baixar una gran quantitat d’escales a diari, ens plantegem evitar molt seriosament aquest esforç, més amb el pas dels anys i de l’edat. Per això, la instal·lació d’un ascensor es fa necessària.

Centre d'assessorament i gestió de la construcció - Adolf Cabañas Egaña

15/09/2016

Quines opcions té un propietari en cas de no cobrar el lloguer?

Quan es celebra un contracte d’arrendament, la principal obligació que assumeix l’arrendatari és la de pagar la renda mensual que s’hagi pactat, essent una causa de resolució contractual l’impagament de la mateixa. 

Ramió Advocats - Elena Ramió Martín

01/07/2016

Com evitar problemes d’humitat a casa

La humitat a casa i els seus problemes són més habituals del que semblen. Tenir una humitat excessiva a casa, apart de ser perjudicial per la salut com problemes respiratoris, també pot ocasionar problemes en l’estructura i construcció de la nostra llar.

Centre d'assessorament i gestió de la construcció - Adolf Cabañas Egaña

01/07/2016